Lưới chắn bóng

cỏ nhân tạo

Lưới quây chắn bóng dày 2li

Giá: 8.500 vnđ/m2

cỏ nhân tạo

Lưới quây chắn bóng dày 2.5li

Giá: 10.000vnđ/m2

cỏ nhân tạo

Lưới quây chắn bóng dày 5li

Giá: 16.000vnđ/m2

cỏ nhân tạo, cỏ nhân tạo sân bóng, cỏ nhâ tạo sân vườn

Lưới quây chắn bóng dày 3li

Giá: 11.500 vnđ/m2