Dự án sân bóng

Công trình sân bóng anh Tỉnh

Thông tin công trình sân bóng ‘ anh Tỉnh ‘: Sản phẩm: VTN 17D1608 Dtex: 8800 Số mũi khâu/m2 : 10080 Số sợi/cụm : 8 Cấu trúc sợi: sợi kim cương Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 1300 Chủ sân: Anh Tỉnh Ngày hoàn thành : 26/04/2019 Địa chỉ

Xem thêm

cỏ nhân tạo nghệ an

Công trình sân bóng Quỳnh Bảng

Thông tin công trình sân bóng ‘ Quỳnh Bảng ‘: Sản phẩm: VTN 11D1612 Dtex: 8800 Số mũi khâu/m2 : 10080 Số sợi/cụm : 12 Cấu trúc sợi: sợi kim cương Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 1500 Chủ sân: Anh Tiến Ngày hoàn thành : 01/01/2019 Địa chỉ

Xem thêm

cỏ nhân tạo hà nội

Công trình sân bóng Tây Hồ

Thông tin công trình sân bóng ‘ Tây Hồ ‘: Sản phẩm: VTN 19D1312 Dtex: 12000 Số mũi khâu/m2 : 8190 Số sợi/cụm : 12 Cấu trúc sợi: sợi kim cương Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 2711 Ngày hoàn thành : 28/01/2019 Địa chỉ : Trịnh Công Sơn

Xem thêm

cỏ nhân tạo nghệ an

Công trình sân bóng Thành Công

Thông tin công trình sân bóng ‘ Thành Công ‘: Sản phẩm: VTN 15D1312 Dtex: 10000 Số mũi khâu/m2 : 8190 Số sợi/cụm : 12 Cấu trúc sợi: sợi kim cương Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 3200 Chủ sân: Anh Công Ngày hoàn thành : 26/01/2019 Địa chỉ

Xem thêm

cỏ nhân tạo sân bóng nam định

Công trình sân bóng Hiển Khánh

Thông tin công trình sân bóng ‘ Hiển Khánh ‘: Sản phẩm: VTN 17D1608 Dtex: 8800 Số mũi khâu/m2 : 10080 Số sợi/cụm : 8 Cấu trúc sợi: sợi kim cương Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 2600 Chủ sân: Anh Hải Ngày hoàn thành : 24/12/2018 Địa chỉ

Xem thêm

cỏ nhân tạo hà nội

Công trình sân bóng Tuấn Đông

Thông tin công trình sân bóng ‘ Tuấn Đông’: Sản phẩm: VTN 17D1608 Dtex: 8800 Số mũi khâu/m2 : 10080 Số sợi/cụm : 8 Cấu trúc sợi: sợi kim cương Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 3000 Chủ sân: Anh Tuấn Ngày hoàn thành : 24/12/2018 Địa chỉ :

Xem thêm

cỏ nhân tạo hà tĩnh

Công trình sân bóng anh Xuân

Thông tin công trình sân bóng ‘ anh Xuân ‘: Sản phẩm: VTN 20D2 Dtex: 13400 Số mũi khâu/m2 : 8190 Số sợi/cụm : 12 Cấu trúc sợi: sợi kim cương dôi Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 900 Chủ sân: anh Xuân Ngày hoàn thành : 23/12/2018 Địa

Xem thêm

cỏ nhân tạo sân bóng nam định

Công trình sân bóng anh Kiều

Thông tin công trình sân bóng ‘ anh Kiều ‘: Sản phẩm: VTN 15D1312 Dtex: 10.000 Số mũi khâu/m2 : 8190 Số sợi/cụm : 12 Cấu trúc sợi: sợi kim cương Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 1500 Chủ sân: Anh Kiều Ngày hoàn thành : 23/11/2018 Địa chỉ

Xem thêm

cỏ nhân tạo bắc giang

Công trình sân bóng Lý Viên

Thông tin công trình sân bóng ‘ Lý Viên ‘: Sản phẩm: VTN 11M05 Dtex: 8800 Số mũi khâu/m2: 9450Số sợi/cụm : 12 Cấu trúc sợi: sợi kim cương Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 800 Chủ sân: Anh Nam Ngày hoàn thành : 22/12/2018 Địa chỉ : Lý

Xem thêm

cỏ nhân tạo vĩnh phúc

Công trình sân bóng chú Sơn

Thông tin công trình sân bóng ‘ Chú Sơn ‘: Sản phẩm: VTN 15D1312 Dtex: 10.000 Số mũi khâu/m2 : 8190 Số sợi/cụm : 12 Cấu trúc sợi: sợi kim cương Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 1500 Chủ sân: Chú Sơn Ngày hoàn thành : 24/11/2018 Địa chỉ

Xem thêm