Dự án sân bóng

co san bong

Sân bóng Điền Xá

Thông tin công trình sân bóng Điền Xá Nam Định Sản phẩm: VTN 20D2 Dtex: 13500 Số mũi khâu/m2 : 8190 Số sợi/cụm : 12 Cấu trúc sợi: sợi kim cương đôi Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 6000 m2, sân 11 chuẩn FiFa Chủ sân: CÔNG TY CỔ

Xem thêm

co san bong

Sân bóng 11 người huyện Thanh Liêm

Thông tin công trình sân bóng huyện Thanh Liêm Hà Nam. Sản phẩm: VTN 20D2 Dtex: 13500 Số mũi khâu/m2 : 8190 Số sợi/cụm : 12 Cấu trúc sợi: sợi kim cương đôi Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 6000 m2, sân 11 chuẩn FiFa Chủ sân: CÔNG TY

Xem thêm

co san bong

Sân bóng Văn Bàn Lào Cai

hông tin công trình sân bóng Văn BàN Lào Cai. Sản phẩm: VTN 17D1608 Dtex: 88000 Số mũi khâu/m2 : 10080 Số sợi/cụm : 8 Cấu trúc sợi: sợi kim cương Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 1500 m2 Chủ sân: Anh Hải Ngày hoàn thành : 15/06/2019 Địa chỉ

Xem thêm

cỏ nhân tạo sân bóng

Sân bóng 11 người thị trấn Gia Bình Bắc Ninh

Thông tin công trình sân bóng thị trấn Gia Bình Bắc Ninh. Sản phẩm: VTN 15D1312 Dtex: 10000 Số mũi khâu/m2 : 8190 Số sợi/cụm : 12 Cấu trúc sợi: sợi kim cương Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 7.200 m2, sân 11 chuẩn FiFa Chủ sân: CÔNG TY TNHH

Xem thêm

cỏ sân bóng

Sân bóng Bàn Sin Mộc Châu

Thông tin công trình sân bóng Bàn Sin Mộc Châu. Sản phẩm: VTN 17D1608 Dtex: 88000 Số mũi khâu/m2 : 10080 Số sợi/cụm : 8 Cấu trúc sợi: sợi kim cương Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 2000 Chủ sân: Chú Sin Ngày hoàn thành : 25/05/2019 Địa chỉ :

Xem thêm

cỏ nhân tạo sân bóng

Sân bóng đảo Cống Tây Vân Đồn Quảng Ninh

Thông tin công trình sân bóng đảo Cống Tây Vân Đồn Quảng Ninh. Sản phẩm: VTN 15D1312 Dtex: 10000 Số mũi khâu/m2 : 600 Số sợi/cụm : 12 Cấu trúc sợi: sợi kim cương Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 600 Chủ sân: CÔNG TY CỔ PHẦN SUN VIỆT Ngày

Xem thêm

cỏ nhân tạo sân bóng

Sân bóng trường tiểu học Nam Tiến

Thông tin công trình sân bóng trường tiểu học Nam Tiến. Sản phẩm: VTN 17D1608 Dtex: 8800 Số mũi khâu/m2 : 10080 Số sợi/cụm : 8 Cấu trúc sợi: sợi kim cương Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 500 Chủ sân: Trường tiểu học Nam Tiến Ngày hoàn thành :

Xem thêm

cỏ nhân tạo sân bóng

Công trình sân bóng nhà văn hóa trung tâm thanh thiếu niên tỉnh Nam Định

Thông tin công trình sân bóng nhà văn hóa trung tâm thanh thiếu niên. Sản phẩm: VTN 20D2 Dtex: 13500 Số mũi khâu/m2 : 8190 Số sợi/cụm : 12 Cấu trúc sợi: sợi kim cương đôi Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 1500 Chủ sân: anh Nguyễn Ngày hoàn

Xem thêm

co nhan tao san bong

Công trình sân bóng Anh Quân

Thông tin công trình sân bóng Anh Quân Sản phẩm: VTN 11M04 Dtex: 8800 Số mũi khâu/m2 : 10080 Số sợi/cụm : 12 Cấu trúc sợi: sợi kim Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 1300 Chủ sân: anh Quân Ngày hoàn thành : 11/10/2018 Địa chỉ : Phủ

Xem thêm

co nhan tao san bong

Công trình sân bóng Xuân Khê

Thông tin công trình sân bóng ‘ Xuân Khê’: Sản phẩm: VTN 15D1312 Dtex: 10000 Số mũi khâu/m2 : 8190 Số sợi/cụm : 12 Cấu trúc sợi: sợi kim cương Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 3000 Chủ sân: Anh Chiến Ngày hoàn thành : 26/04/2019 Địa chỉ :

Xem thêm