Cỏ nhân tạo trang trí ban công

Mã sp: Cỏ dương sỉ

Giá: 120.000đ/tấm VNĐ đ/m2

Mã sp: Cỏ la hán

Giá: 95.000đ/tấm VNĐ đ/m2

Mã sp: Cỏ mắt trâu

Giá: 85.000đ/tấm VNĐ đ/m2

Mã sp: Cỏ tai chuột

Giá: 55.000/ tấm VNĐ đ/m2

Mã sp: VTN 20

Giá: Liên Hệ

Mã sp: VTN 25

Giá: Liên Hệ