Uncategorized

Dự án Tại Thành Phố Hải Dương

Sản phẩm sử dụng: VTN 25 Số lượng: 680m2 Mật độ: 16.800 mũi khâu/m2 Dtex: PE, PP 10.000 Ngày hoàn thành: 20/6/2020 Qua các vòng kiểm tra test sợi cỏ của các bên, cuối cùng mẫu cỏ nhân tạo VTN 25 của VTN đã đạt được các tiêu chí của chủ đầu

Xem thêm

cỏ nhân tạo sân bóng

Sân bóng 11 người thôn Đồng Trữ Chương Mỹ Hà nội

Thông tin công trình Sân bóng 11 người thôn Đồng Trữ Chương Mỹ Hà nội Sản phẩm: VTN 12D1308 Dtex: 8000 Số mũi khâu/m2 : 8190 Số sợi/cụm : 8 Cấu trúc sợi: sợi kim cương Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 6000 m2 Chủ sân: Anh Minh Ngày

Xem thêm

cỏ nhân tạo sân bóng

Sân bóng khu công nghiệp Bảo Minh thị trấn Gôi Nam Định

Thông tin công trình Sân bóng khu công nghiệp Bảo Minh thị trấn Gôi Nam Định Sản phẩm: VTN 17D1608 Dtex: 8800 Số mũi khâu/m2 : 10080 Số sợi/cụm : 8 Cấu trúc sợi: sợi kim cương Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 1400 m2 Chủ sân: Chú Toán

Xem thêm

cỏ nhân tạo sân bóng

Sân bóng trường Phan Huy Chú Quốc Oai

Thông tin công trình Sân bóng trường Phan Huy Chú Quốc Oai Sản phẩm: VTN 17D1608 Dtex: 8800 Số mũi khâu/m2 : 10080 Số sợi/cụm : 8 Cấu trúc sợi: sợi kim cương Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 3200 m2 Chủ sân: Phan Huy Chú Ngày hoàn thành

Xem thêm

cỏ nhân tạo sân bóng

Sân bóng Thái Hòa Lập Thạch Vĩnh Phúc

Thông tin công trình Sân bóng Thái Hòa Lập Thạch Vĩnh Phúc Sản phẩm: VTN 38S1308 Dtex: 12000 Số mũi khâu/m2 : 8190 Số sợi/cụm : 8 Cấu trúc sợi: sợi super S Khoảng cách hàng : 3/8 Diện tích : 1500 m2 Chủ sân: anh Xuyên Ngày hoàn thành :

Xem thêm

cỏ nhân tạo sân bóng

Sân bóng Minh Đức Nghi Xuân Hà Tĩnh

Thông tin công trình Sân bóng Minh Đức Nghi Xuân Hà Tĩnh Sản phẩm: VTN 20D2 Dtex: 13500 Số mũi khâu/m2 : 8190 Số sợi/cụm : 12 Cấu trúc sợi: sợi kim cương đôi Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 3700 m2 Chủ sân: anh Long Ngày hoàn thành

Xem thêm

co san bong

Sân bóng Văn Bàn Lào Cai

hông tin công trình sân bóng Văn BàN Lào Cai. Sản phẩm: VTN 17D1608 Dtex: 88000 Số mũi khâu/m2 : 10080 Số sợi/cụm : 8 Cấu trúc sợi: sợi kim cương Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 1500 m2 Chủ sân: Anh Hải Ngày hoàn thành : 15/06/2019 Địa chỉ

Xem thêm

co nhan tao san bong

Công trình sân bóng Anh Quân

Thông tin công trình sân bóng Anh Quân Sản phẩm: VTN 11M04 Dtex: 8800 Số mũi khâu/m2 : 10080 Số sợi/cụm : 12 Cấu trúc sợi: sợi kim Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 1300 Chủ sân: anh Quân Ngày hoàn thành : 11/10/2018 Địa chỉ : Phủ

Xem thêm

co nhan tao san bong

Công trình sân bóng Xuân Khê

Thông tin công trình sân bóng ‘ Xuân Khê’: Sản phẩm: VTN 15D1312 Dtex: 10000 Số mũi khâu/m2 : 8190 Số sợi/cụm : 12 Cấu trúc sợi: sợi kim cương Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 3000 Chủ sân: Anh Chiến Ngày hoàn thành : 26/04/2019 Địa chỉ :

Xem thêm

co nhan tao san bong

Công trình sân bóng công an thị xã Hoàng Mai

Thông tin công trình sân bóng công an thị xã Hoàng Mai Sản phẩm: VTN 17D1608 Dtex: 8800 Số mũi khâu/m2 : 10080 Số sợi/cụm : 8 Cấu trúc sợi: sợi kim cương Khoảng cách hàng : 5/8 Diện tích : 2400 Chủ sân: CA. Thị xã Hoàng Mai Ngày hoàn

Xem thêm