Những chuyến hàng sân vườn đến với Đại lý

Những chuyến hàng sân vườn đến với Đại lý Sân Vườn

Năm 2021 vẫn là một năm khó khăn với dịch bệnh còn hoành hành, thị trường cỏ nhân tạo sân vườn cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều.

Nhận thấy thị trường còn nhiều khó khăn và biến động nên Ban giám đốc Công ty VTN quyết định nghiên cứu đưa ra thị trường mẫu cỏ VTN 24 đáp ứng được các tiêu chí và giá thành rất cạnh tranh

Một số hình ảnh mã VTN 24 đến tay ĐL sân vườn thời gian qua: